ดัชนีราคา
รวมทุกหมวดหมู่ (1414)
 Made in Thailand สินค้าเครื่องมือผลิตในประเทศไทย
 สินค้าโปรโมชั่นประจำเดือน
Auto Pipette ปิเปต
Accessory สินค้าอื่น ๆ
Autoclave หม้อนึ่งฆ่าเชื้อ
Anemometer เครื่องวัด ความเร็วลม ปริมาตรลม
Atomic Absorbtion เครื่องวิเคราะห์โลหะหนัก AAS
Amylose ชุดทดสอบ อะไมโลส ในข้าวหอมมะลิ
Cooling Bath Circulating อ่างน้ำ ทำความเย็น
Consumer Product สินค้าสิ้นเปลือง, พลาสติก แก้ว
Brix Salt เครื่องวัดความหวาน เครื่องวัดความเค็ม
Citric Meter เครื่องวัดความเปรี้ยว กรดผลไม้
Conductivity Meter เครื่องวัดความนำไฟฟ้า
Color Meter LIGHT BOX เครื่องวัดสี
colony counter
Cement Testing เครื่องทดสอบแลปซีเมนต์
Centrifuge เครื่องเหวี่ยงตกตะกอน
Data Logger เครื่องเก็บข้อมูล เครื่องบันทึก
Dessicator ตู้ดูดความชื้น ตู้ควบคุมความชื้น
Design by order สินค้าสั่งทำพิเศษ
Disolve Oxygen Meter เครื่องวัดออกซิเจนในน้ำ
Design ออกแบบ ผลิต เครื่องมือ สำหรับห้องแลป
Dehumidifier เครื่องลดความชื้นอากาศในห้อง
Electronic Balance เครื่องชั่งน้ำหนัก ดิจิตอล
Evaporator เครื่องกลั่น ระเหยแห้ง
Environmental Equipment สิ่งแวดล้อม
Freezer ตู้แช่ ตู้เก็บตัวอย่าง ตู้เย็น
Fermentor ถังหมัก
Fume Hood Laminar Flow ตู้ดูดควัน
Grinding , Milling เครื่องบด
Glass ware Plastic เครื่องแก้ว อุปกรณ์ สิ้นเปลือง
GAS Detector เครื่องวัดก๊าซ
Gloss Meter เครื่องวัดความเงา มันวาว
Gas Chromatograph GC แก๊ส โครมาโตกราฟ
Growth Chamber ตู้เพาะเมล็ดพืช
HPLC เครื่องแยกสารความดันสูง
Hotplate เตาความร้อน
Heating Mantle, Block เตาความร้อนแบบหลุม
Incubator ตู้บ่มเชื้อ
LUX METER LIGHT METER เครื่องวัดแสง
Leak Tester,Packing Seal Test ทดสอบรอยรั่ว
Muffle Furnace เตาเผาความร้อนสูง
Moisture Meter เครื่องวัดความชื้น
Microscope CCD กล้องจุลทรรศน์
Oven ตู้อบ ตู้อบความร้อน ตู้อบไฟฟ้า ตู้อบแห้ง
Physic experiment ชุดทดลองทางฟิสิกส์
Particle Counter
Polarimeter โพลาริมิเตอร์
Pharmazutical เครื่องทดสอบสำหรับโรงงานผลิตยา
pH Meter เครื่องวัดกรด ด่าง
Spectrophotometer สเปกโตรมิเตอร์ สเปกโตสโกปี
Salt TDS Metrเครื่องวัดความเค็ม
Sensors หัวตรวจวัด อุปกรณ์ วิทยาศาสตร์
Service บริการ ซ่อม ดัดแปลง ให้คำแนะนำ เครื่องมือ
Sound Level Meter เครื่องวัดเสียง ความดังเสียง
Secondhand สินค้ามือสอง มีตำหนิ สินค้าสาธิต
Stirrer เครื่องกวนสาร คน ปั่น เขย่าสาร ผสมสาร
Soil Testing เครื่องทดสอบสภาพดิน
Testing Instruments NDT เครื่องทดสอบแบบไม่ทำลาย
Temp- Humid Chamber ตู้ควบคุมสภาพแวดล้อม
Thermometer Temperature Meter เครื่องวัดอุณหภูมิ
Tachometer เครื่องวัดความเร็วรอบ
Thickness Coating Meterเครื่องวัดความหนา ผิวเคลือบ
Turbidity เครื่องวัดความขุ่น
Thermo -Hygro Meter Display อุณหภูมิ-ความขื้น
Testing Material Instrument เครื่องทดสอบวัสดุ
Testing Machine Instruments เครื่องทดสอบวัสดุ Test
Ultrasonic Bath Cleaner เครี่องล้างความถี่สูง
Vacuum/Pressure Pump ปั้มสูญญากาศ ปั้มอัดอากาศ
Viscometer เครื่องวัดความหนืด
Video Borescope
Water Bath, Oil Bath อ่างน้ำร้อน
Water Distill Deionizer เครื่องกลั่นน้ำ
Weather Station ชุดอุตุนิยมวิทยา
Exhibition งานแสดงสินค้า


สินค้า/บริการ
สินค้า/บริการ >>> Data Logger เครื่องเก็บข้อมูล เครื่องบันทึก

Data Logger เครื่องเก็บข้อมูล เครื่องบันทึก

เครื่องเก็บข้อมูล เครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชื้นเป็นเครื่องมือทำหน้าที่ตรวจวัดและทำรายงานแทนคน โดยใช้ระบบการบันทึกข้อมูลอย่างต่อเนื่อง ตามการกำหนดค่าของผู้ใช้ ทำให้ เครื่องเก็บข้อมูล เครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชื้น สามารถนำรายงาน มาวิเคราะห์หาปัญหาที่เกิดขึ้นได้ รวดเร็ว และแน่นอน ไม่มีปัญหาคนบันทึกผิดพลาด และหยุดงาน

การนำไปใช้งาน ในอุตสหกรรมต่างๆ ของ Datalogger

Agriculture
ใช้ data logger เพื่อตรวจสอบอุณหภูมิและความชื้นในกระบวนการเกษตรต่างๆ
Cold Chain
ใช้ data logger ตอบสนองความท้าทายของอุตสาหกรรมห้องเย็น จากการผลิตไปจนถึงที่หมายสุดท้าย
Food
ใช้ data logger นำเสนอเครื่องบันทึกข้อมูลที่เป็นไปตามข้อกำหนด HACCP เพื่อให้อาหารของคุณปลอดภัยตลอดวงจรอาหาร
Heavy Industry Productions
ใช้ data logger ใน โซลูชั่นต่างๆที่เหมาะสมกับตลาดอุตสาหกรรมหนักอย่างสมบูรณ์แบบ
Hospital Health
ใช้ data logger เหมาะกับการใช้งานทางการแพทย์ในขณะที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เคร่งครัดของอุตสาหกรรม
Laboratories
ใช้ data logger ในห้องทดลอง เพื่อตรวจสอบแอพพลิเคชั่นห้องปฏิบัติการที่หลากหลายโดยใช้พารามิเตอร์ที่แตกต่างกัน
Museums
ใช้ data logger พิพิธภัณฑ์ใช้โซลูชันการบันทึกข้อมูล เพื่อตอบสนองความท้าทายในการตรวจสอบของพวกเขา
Pharmaceutical
ใช้ data logger กับข้อมูลการบันทึกข้อมูล 21 CFR Part 11 สอดคล้องกับกระบวนการผลิตยาที่แตกต่างกัน
Schools Universities
ใช้ data logger โซลูชันการบันทึกข้อมูล สามารถใช้ในกาเรียนการสอน ของมหาวิทยาลัยและโรงเรียน
Transportation
ใช้ data logger ในกระบวนการจัดส่งและการขนส่งสามารถตรวจสอบได้ด้วยโซลูชันการบันทึกข้อมูลต่าง 
Warehouses Storage
ใช้ data logger เพื่อให้แน่ใจว่ามีสภาพการเก็บรักษาที่เพียงพอสำหรับสินค้าที่เน่าเสียง่าย


รหัสสินค้า : 002003
ปกติ 1,500.00
พิเศษ 1,100.00
รหัสสินค้า : 002255
ปกติ 10,000.00
พิเศษ 9,500.00
รหัสสินค้า : 000500
ปกติ 13,000.00
พิเศษ 12,000.00
รหัสสินค้า : 000196
ราคา 11,000.00
รหัสสินค้า : 001413
ราคา 2,600.00
รหัสสินค้า : 001999
ปกติ 11,500.00
พิเศษ 10,500.00
รหัสสินค้า : 000567
ปกติ 4,000.00
พิเศษ 3,500.00
รหัสสินค้า : 002064
ปกติ 5,100.00
พิเศษ 4,600.00
รหัสสินค้า : 002061
ปกติ 7,900.00
พิเศษ 7,400.00
รหัสสินค้า : 001741
ราคา 990.00
รหัสสินค้า : 001749
CALL 02 964 8018
รหัสสินค้า : 000849
call 02 964 8018
รหัสสินค้า : 002004
รหัสสินค้า : 001300
ปกติ 28,250.00
พิเศษ 27,250.00
รหัสสินค้า : 001410
call 02 964 8018
รหัสสินค้า : 002063
ปกติ 6,000.00
พิเศษ 5,500.00
รหัสสินค้า : 001995
ราคา 0.00
รหัสสินค้า : 001412
call 02 964 8018
รหัสสินค้า : 001415
call 02 964 8018
รหัสสินค้า : 001302
CALL 02 964 8018
รหัสสินค้า : 001304
CALL 02 964 8018
รหัสสินค้า : 000221
CALL 02 964 8018
รหัสสินค้า : 000222
ราคา 0.00
รหัสสินค้า : 000223
CALL 02 964 8018
รหัสสินค้า : 000361
CALL 02 964 8018
รหัสสินค้า : 000268
CALL 0 9139 5105
รหัสสินค้า : 000233
ราคา 0.00
รหัสสินค้า : 000326
CALL 02 964 8018
รหัสสินค้า : 000811
รหัสสินค้า : 000813


Total: 39:               
 
   1 2         Go to: Go
//