ดัชนีราคา
รวมทุกหมวดหมู่ (1414)
 Made in Thailand สินค้าเครื่องมือผลิตในประเทศไทย
 สินค้าโปรโมชั่นประจำเดือน
Auto Pipette ปิเปต
Accessory สินค้าอื่น ๆ
Autoclave หม้อนึ่งฆ่าเชื้อ
Anemometer เครื่องวัด ความเร็วลม ปริมาตรลม
Atomic Absorbtion เครื่องวิเคราะห์โลหะหนัก AAS
Amylose ชุดทดสอบ อะไมโลส ในข้าวหอมมะลิ
Cooling Bath Circulating อ่างน้ำ ทำความเย็น
Consumer Product สินค้าสิ้นเปลือง, พลาสติก แก้ว
Brix Salt เครื่องวัดความหวาน เครื่องวัดความเค็ม
Citric Meter เครื่องวัดความเปรี้ยว กรดผลไม้
Conductivity Meter เครื่องวัดความนำไฟฟ้า
Color Meter LIGHT BOX เครื่องวัดสี
colony counter
Cement Testing เครื่องทดสอบแลปซีเมนต์
Centrifuge เครื่องเหวี่ยงตกตะกอน
Data Logger เครื่องเก็บข้อมูล เครื่องบันทึก
Dessicator ตู้ดูดความชื้น ตู้ควบคุมความชื้น
Design by order สินค้าสั่งทำพิเศษ
Disolve Oxygen Meter เครื่องวัดออกซิเจนในน้ำ
Design ออกแบบ ผลิต เครื่องมือ สำหรับห้องแลป
Dehumidifier เครื่องลดความชื้นอากาศในห้อง
Electronic Balance เครื่องชั่งน้ำหนัก ดิจิตอล
Evaporator เครื่องกลั่น ระเหยแห้ง
Environmental Equipment สิ่งแวดล้อม
Freezer ตู้แช่ ตู้เก็บตัวอย่าง ตู้เย็น
Fermentor ถังหมัก
Fume Hood Laminar Flow ตู้ดูดควัน
Grinding , Milling เครื่องบด
Glass ware Plastic เครื่องแก้ว อุปกรณ์ สิ้นเปลือง
GAS Detector เครื่องวัดก๊าซ
Gloss Meter เครื่องวัดความเงา มันวาว
Gas Chromatograph GC แก๊ส โครมาโตกราฟ
Growth Chamber ตู้เพาะเมล็ดพืช
HPLC เครื่องแยกสารความดันสูง
Hotplate เตาความร้อน
Heating Mantle, Block เตาความร้อนแบบหลุม
Incubator ตู้บ่มเชื้อ
LUX METER LIGHT METER เครื่องวัดแสง
Leak Tester,Packing Seal Test ทดสอบรอยรั่ว
Muffle Furnace เตาเผาความร้อนสูง
Moisture Meter เครื่องวัดความชื้น
Microscope CCD กล้องจุลทรรศน์
Oven ตู้อบ ตู้อบความร้อน ตู้อบไฟฟ้า ตู้อบแห้ง
Physic experiment ชุดทดลองทางฟิสิกส์
Particle Counter
Polarimeter โพลาริมิเตอร์
Pharmazutical เครื่องทดสอบสำหรับโรงงานผลิตยา
pH Meter เครื่องวัดกรด ด่าง
Spectrophotometer สเปกโตรมิเตอร์ สเปกโตสโกปี
Salt TDS Metrเครื่องวัดความเค็ม
Sensors หัวตรวจวัด อุปกรณ์ วิทยาศาสตร์
Service บริการ ซ่อม ดัดแปลง ให้คำแนะนำ เครื่องมือ
Sound Level Meter เครื่องวัดเสียง ความดังเสียง
Secondhand สินค้ามือสอง มีตำหนิ สินค้าสาธิต
Stirrer เครื่องกวนสาร คน ปั่น เขย่าสาร ผสมสาร
Soil Testing เครื่องทดสอบสภาพดิน
Testing Instruments NDT เครื่องทดสอบแบบไม่ทำลาย
Temp- Humid Chamber ตู้ควบคุมสภาพแวดล้อม
Thermometer Temperature Meter เครื่องวัดอุณหภูมิ
Tachometer เครื่องวัดความเร็วรอบ
Thickness Coating Meterเครื่องวัดความหนา ผิวเคลือบ
Turbidity เครื่องวัดความขุ่น
Thermo -Hygro Meter Display อุณหภูมิ-ความขื้น
Testing Material Instrument เครื่องทดสอบวัสดุ
Testing Machine Instruments เครื่องทดสอบวัสดุ Test
Ultrasonic Bath Cleaner เครี่องล้างความถี่สูง
Vacuum/Pressure Pump ปั้มสูญญากาศ ปั้มอัดอากาศ
Viscometer เครื่องวัดความหนืด
Video Borescope
Water Bath, Oil Bath อ่างน้ำร้อน
Water Distill Deionizer เครื่องกลั่นน้ำ
Weather Station ชุดอุตุนิยมวิทยา
Exhibition งานแสดงสินค้า


สินค้า/บริการ
สินค้า/บริการ >>> Autoclave หม้อนึ่งฆ่าเชื้อ

Autoclave หม้อนึ่งฆ่าเชื้อ

หม้อฆ่าเชื้อ Autoclave เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการฆ่าเชื้อ ในภาชนะต่างๆ ด้วยความร้อนสูงที่ 121 C ภายใต้ความดันอากาศที่สูง เป็นเวลานาน จนเชื้อโรคตาย
All AmericanAutoclave from USA
Hanyang Scientific Autoclave from Korea
LabtechAutoclave form Korea
SH ScientificAutoclave from Korea
Zealway Autoclave from China
Medsource  Autoclave from Taiwan
Sturrdy  Autoclave form Taiwan
Ican Autoclave from China

Autoclave เป็นหม้ออัดความดันไอน้ำแรงสูง เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับฆ่าเชื้อโรค จุลินทรีย์ขนาดเล็ก โดยใช้ไอน้ำร้อนและอยู่ในระบบปิดเพื่อให้เกิดแรงดันอากาศสูง ทำให้เครื่องมือ อุปกรณ์ ของที่ผ่านการอบไอน้ำที่ความดันสูงแล้ว อยู่ในสภาพปราศจากเชื้อ จึงมักใช้เครื่องนี้ในการนึ่งฆ่าเชื้อของเสียทางชีวภาพเพื่อฆ่ากำจัด ต้นต่อของเชื้อโรค เครื่อง Autoclave ยังสามารถใช้ทำความสะอาดภาชนะได้เป็นอย่างดี ก่อนจะนำมาใช้งานอีกครั้ง ส่วนการใช้งานเครื่อง Autoclave นั้น ควรมีการทดสอบเครื่องอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สามารถใช้งานเครื่อง Autoclave

หลักการของ (Autoclave)

คือการนำสิ่งของที่ต้องการทำให้ปราศจากเชื้อ ฆ่าเชื้อ วางลงในหม้อ autoclave ที่ให้ความร้อนและแรงดันของไอน้ำสูงกว่าสภาวะบรรยากาศปกติ ในระยะเวลาหนึ่ง การนึ่งฆ่าเชื้อโดยทั่วไปจะใช้สภาวะที่ อุณหภูมิ 121 -132 C แรงดันอากาศของไอน้ำ ที่ประมาณ15 PSI โดยใช้ระยะเวลานึ่ง 15-20 นาที 


รหัสสินค้า : 001859
ราคา 0.00
รหัสสินค้า : 001780
เวปนี้ไม่ใด้ขายสินค้าออนไลน์ โปรดติดต่อขอใบเสนอราคา ที่โทร 02 964 8018
รหัสสินค้า : 001957
เวปนี้ไม่ใด้ขายสินค้าออนไลน์ โปรดติดต่อขอใบเสนอราคา ที่โทร 02 964 8018
รหัสสินค้า : 001461
เวปนี้ไม่ใด้ขายสินค้าออนไลน์ โปรดติดต่อขอใบเสนอราคา ที่โทร 02 964 8018
รหัสสินค้า : 001462
ราคา 0.00
รหัสสินค้า : 001463
CALL 02 964 8018
รหัสสินค้า : 001464
CALL 02 964 8018
รหัสสินค้า : 001431
CALL 02 964 8018
รหัสสินค้า : 001425
CALL 02 964 8018
รหัสสินค้า : 001426
call 0891395105 , 02 964 8018
รหัสสินค้า : 001052
CALL 02 964 8018
รหัสสินค้า : 001053
CALL 02 964 8018
รหัสสินค้า : 001055
CALL 02 964 8018
รหัสสินค้า : 001058
CALL 02 964 8018
รหัสสินค้า : 000213
CALL 02 964 8018
รหัสสินค้า : 000916
CALL 02 964 8018
รหัสสินค้า : 002053
ราคา 0.00
รหัสสินค้า : 001424
CALL 02 964 8018
รหัสสินค้า : 001432
CALL 02 964 8018
รหัสสินค้า : 001433
CALL 02 964 8018
รหัสสินค้า : 002054
ราคา 0.00
รหัสสินค้า : 001779
ราคา 0.00
รหัสสินค้า : 002055
ราคา 0.00
รหัสสินค้า : 002056
ราคา 0.00
รหัสสินค้า : 002435
ราคา 0.00
รหัสสินค้า : 002436
ราคา 0.00
รหัสสินค้า : 001898
ราคา 0.00
รหัสสินค้า : 002437
ราคา 0.00
รหัสสินค้า : 001899
ราคา 0.00


Total: 29:               
 
    
หม้อฆ่าเชื้อ แรงดันสุญญากาศ autoclave HYSC  รุ่น AC-60 จากประเทศเกาหลี
เวปนี้ไม่ใด้ขายสินค้าออนไลน์ โปรดติดต่อขอใบเสนอราคา ที่โทร 02 964 8018
หม้อฆ่าเชื้อ Autoclave หม้อนึ่งแรงดัน หม้อนึ่งความดัน หม้อนึ่งฆ่าเชื้อ รุ่น AC-45
ราคา 0.00 บ.
หม้อฆ่าเชื้อ หม้อนึ่งแรงดัน หม้อนึ่งฆ่าเชื้อ Autoclave (Pressure Steam Type)  Model Z Series
ราคา 0.00 บ.
เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ แบบเปิดฝาหน้า Autoclave รุ่น STE-C (Class B) Series ยี่ห้อ ICANCLAVE
ราคา 0.00 บ.
//