เครี่องล้างความถี่สูง Ultrasonic Cleaner รุ่น JTS-1036 ปริมาตร 36 ลิตร ขนาดใหญ่ ถังแสตนเลส
เครี่องล้างความถี่สูง Ultrasonic Cleaner รุ่น JTS-1030 -ขนาด 10 L งานอุตสหกรรม
เครื่องล้างความถี่สูง GT SONIC-L series Laboratory ultrasonic baths
เครื่องล้างความถี่สูง Ultrasonic Cleaner GT SONIC- ST Series ในงานอุตสาหกรรม
JP-1200 Detachable ultrasonic cleaner อ่างล้างความถี่สูง แบบถอดแยกอ่างได้
เครื่องล้างความถี่สูง GT SONIC-P seriesทำความสะอาด เครื่อง เครื่องสั่น เครื่อง ล้าง ความถี่ สูง
ปั๊มสูญญากาศ Handy Aspirator รุ่น AS-3 จากไต้หวัน
หัวดูดสูญญากาศ เพิ่มความเข็มข้น Vacuum Concentrator System Modul 4080C
ปั้มสูญญากาศ Aspirator Vacuum pump water circulate pump รุ่น HS-3000
ปั้มอัดอากาศ Air pump Sparmax รุ่น TC-610H
เครื่องล้างอัลตราโซนิกแบบปรับไฟฟ้ารุ่น DK Series FTS
ปั้มสูญญากาศ Aspirator Vacuum pump water circulate pump รุ่น SHZ-IIIB
ปั้มสูญญากาศ Aspirator pump water circulate pump รุ่น VE-11
ปั้มสูญญากาศ Vacuum Vane Pump Woosung รุ่น TRP-6
ปั้มสูญญากาศ Vacuum pump รุ่น JP-Series
ปั้มสูญญากาศ Vacuum pump Sparmax Model TC-501V ชนิดลูกสูบ ไม่ใช้น้ำมัน
ตู้อบไฟฟ้าสูญญากาศ Vacuum Oven รุ่นVO-series
Shaker ตู้บ่มเชื้อ ตู้เพาะเชื้อตู้บ่มเชื้อ ตู้เพาะเชื้อ ตู้บ่ม Low Temp Incubator Diligent LIN-20
MIX-25 mini mix instrument
เครื่องวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง EUTECH CyberScan Waterproof รุ่น pH 310
pH meter pH tester pH indicator เครื่องวัดกรด ด่าง เครื่องวัด Cyberscan รุ่น pH 620
เครื่องทดสอบความเเข็งของเม็ดยา Tablet Tester with Five Parameter รุ่น WWTDH-550
ชุดทดสอบ Physic ฟิสกส์ ทดลอง Free fall การตก
ชุดทดสอบ Adwood
HEAT EXPANSION EXPERIMENT.ชุดทดลองการขยายตัว
ETUVE INDUSTRIELLE Industrial Oven XL รุ่น XL Series
Oven Big Screen Being Natural Convection Oven Model BO-XXN series
Oven ตู้อบ ตู้อบความร้อน ตู้อบไฟฟ้า รุ่น XU series
เครื่องวัดความชื้นแป้ง FLOUR MOISTURE METER FLOUR รุ่น GMK 308
เครื่องวัดความชื้นในเมล็ดธัญพืช ข้าว สาร เปลือก รุ่น GMK-303
เครื่องมือ เครื่องวัด ความชื้น ในข้าว ข้าวเปลือก ถั่วเหลือง ข้าวบาร์เลย์ รุ่น WILE78
เตาเผาความร้อนสูง Muffle Furnace รุ่น MF-64
เครื่องกลั่นไอระเหย Evaporator HS-2005V
เครื่องวัดความนำไฟฟ้า Conductivity Meter รุ่น DM-2
Single Stage Dissolution Rate Test Apparatus รุ่น DR-1
อ่างน้ำร้อน Water Bath รุ่น WB D23
เครื่องปั่นเลือด ปั่นตกตะกอน ปั่นเหวี่ยง เหวี่ยงสาร เครื่องปั่นเหวี่ยงตะกอน Centrifuge รุ่น CN-10001

                  
Sitemap หมวดหมู่